Vize Hlubočky

Vize Hlubočky
  • lokalita: Hlubočky, Olomoucký kraj, ČR
  • studie: 2018

Řešená lokalita se nachází v obci Hlubočky, v údolí Nepřívazského potoka, obklopeného kopci a lesy Oderských vrchů, které jsou součástí vojenského újezdu Libavá. Úzké údolí obklopují zalesněné svahy, jenž dodávají místu určitou intimitu. Úkolem bylo vytvoření vize komfortního bydlení v přímé interakci s přírodou na okraji současné vesnice.

Původně lokalita sloužila jako areál budov a prostranství pro potřeby armády. Po celkové asanaci se novou náplní lokality stane bydlení v samostatných rodinných domech se zahradami, s těsnou návazností na okolní krajinu. Soubor domů svým tak svým umístěním navazuje na rozvolněnou strukturu zástavby, převážně solitérních rodinných domů. Výhodou lokality je blízká návaznost na 15 km vzdálenou Olomouc.

 

Domy na svahu

Na svažité části lokality jsou situovány domy, členěné do dvou podlaží. Umístění domů nad komunikací respektuje územní plán a funkční vymezení plochy pro zastavitelnost. Na základě toho jsou domy umístěny přibližně v polovině hloubky pozemku a společně vytvářejí linii, reagující na současnou linii zástavby na opačné straně komunikace, dotvořenou dalšími navrhovanými domy.  Koncepčně má každé podlaží jinou formu - prostý kvádr v přízemí s plochou střechou a archetypální forma domu se sedlovou střechou v patře. Obě tyto formy se vzájemně doplňují a tvoří jeden kompoziční celek.


Přízemní hmota ve společenské části je ustoupena dovnitř a vzniklý přesah střechy stíní velkoformátové zasklení a také zakrývá venkovní terasu a vstupní prostor. Jednotlivé hmoty jsou v detailu navrženy v rozdílných přírodních materiálech – kamenným obkladem přízemní hmoty se zelenou střechou a dřevěný obklad v kombinaci s velkoformátovým zasklením archetypální hmoty s plechovou krytinou v přírodním šedém odstínu. 

 

Přízemní domy

Pro domy situované v rovinaté části byla zvolena pouze archetypální forma dvou vyvážených, vzájemně provázaných hmot, jak kompozičně, tak i dispozičně. Každá z hmot má svou danou funkci, což se propisuje do snadno čitelného půdorysu, kde se z centrálního vstupního prostoru vstupuje do společenské části a na obrácené straně do části klidové. Umístění domu podél komunikace zajišťuje orientaci všech obytných místností jižním a jihozápadním směrem. Ve společenské části je základní hmota ustoupena dovnitř a vzniklý přesah střechy tak stíní velkoformátové prosklení.


Jednotlivé hmoty jsou v detailu navrženy v rozdílných přírodních materiálech – dřevěný a kamenný obklad. Materiálovou jednoduchost pak doplňuje plechová krytina v přírodním šedém odstínu.