Tělocvična Mošnov

Tělocvična Mošnov

Ateliér architektury I. | LS 2015/2016 |

Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Petr Hrůša; doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.; Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D.

Novostavba obecní tělocvičny je navržena jako náhrada stávacící tělocvičny, která již nedostačuje kapacitním požadavkům obyvatel obce. Objekt je dvoupodlažní, jeho jednoduchý tvar i objem koresponduje se stávající budovou základní a mateřské školy, se kterou je propojen krytou spojovací chodbou v úrovni 2. NP. Členění fasády je v horizontálních liniích, okna prosvětlující sportovní plochu i zázemí jsou navržena v kontinuálních pásech. Začlenění novostavby mezi okolní zástavbu a přiléhající les je vyřešeno pomocí pohledové vrstvy fasády, kterou tvoří perforovaný dřevěný obklad ze speciálně tepelně upraveného dřeva.

Mošnov, Moravskoslezký kraj, ČR