Rodinný dům Hluk

Rodinný dům Hluk
  • lokalita: Hluk, Zlínský kraj, ČR
  • studie: 2018
  • projekt : 2018 - 2019

Dům se nachází v lokalitě nově vznikajících rodinných domů na „zelené louce – svahu“, v blízkém sousedství výrobních objektů společnosti vyrábějící zařízení pro potravinářský průmysl. Svah, orientovaný východním směrem, otevírá výhled na panorama města Hluk, krajiny přilehlých polí a luk s pozadím vrchů Bílých Karpat.

Majitelé si přáli dům propojený se zahradou ve společenské části, třemi pokoji a pracovnou, s ohledem na finanční stránku a také na jednoduchost provádění. Majitel si přál dům zhotovovat z větší části svépomocí.

Od počátku návrh komplikovala kombinace faktorů: samotné situování parcely v řadě s uliční frontou na západní straně, její velikost (25m x 25m, tj. 625 m2), prostorové regulativy a sklon terénu pozvolna, diagonálně svažující se od jihozápadu na severovýchod neumožňující zapuštění celé výšky spodního podlaží do svahu, bez rozsáhlých a objemných terénních úprav. 

Vzhledem k prostorovým regulativům je dům o obdélníkovém půdorysu umístěn v severozápadním rohu parcely, podél západní hranice, rovnoběžně s ulicí. Objemové řešení vychází z principu domu s podlažím a podkrovím s půdní nadezdívkou. Jedná se o jednopodlažní hmotu se sedlovou střechou, kdy 45° sklon střechy umožňuje řešit vstupní podlaží uvnitř prostorného podkroví. Spodní podlaží je na úrovní přilehlého terénu. Vazba na terasu a zahradu je zajištěna skrze rohové velkoformátové prosklení, které mimo jiné maximalizuje proslunění společenské části-obytného prostoru v odpoledních hodinách. Kompaktní tvar a přiměřená délka půdorysu zajištují dostatečný odstup od jižní hranice a díky tomu nedochází k zastínění jižního štítu sousedním domem, osazeným výše na svahu, s tvaroslovím odpovídajícím katalogovým domkům. Obytný prostor s kuchyní a pokoje dětí okenní otvory jsou orientované na jih a částečně také na západ a východ. Ložnice a pracovna mají okenní otvory orientované na východ. Velká plocha střešních rovin je členěna vikýři; na východní fasádě vikýřem spojitým, na západní fasádě dvěma oddělenými vikýři kdy, jeden z nich slouží jako vstupní prostor do domu a jeho „vytažení“ směrem do ulice zajištuje i kryté závětří.

V podkroví navazuje na zádveří chodba, z níž je přímo přístupná pracovna, samostatná toaleta, technická místnost a schodiště. Z chodby jsou dále přístupné dva dětské pokoje, koupelna a prádelna. Ve spodním podlaží je z chodby přístupná ložnice s vlastní šatnou, koupelna, samostatná toaleta a obytný prostor s kuchyní, krbem a samostatnou spíží. 

Dům je navržen jako zděná, nepodsklepená stavba, částečně zapuštěná do svahu, s monolitickým železobetonovým stropem, sedlovou střechou tvořenou dřevěnou soustavou krovu se středními vaznicemi, doplněnou o vikýře. Dům je vytápěn podlahovým teplovodním systémem s tepelným čerpadlem voda-vzduch. Jako sekundární zdroj tepla slouží krbová vložka.

Majitelé si přáli dům propojený se zahradou ve společenské části, dále se třemi pokoji, pracovnou, s ohledem na finanční stránku a také na jednoduchost provádění. Majitel si přál dům zhotovovat z větší části svépomocí.
Od počátku návrh komplikovala kombinace faktorů: samotné situování parcely v řadě s uliční frontou na západní straně, její velikost (625 m2), prostorové regulativy, sklon terénu pozvolna, diagonálně svažující od jihozápadu na severovýchod, neumožňující tak zapuštění celé výšky spodního podlaží do svahu, bez rozsáhlých a objemných terénních úprav.
Vzhledem k prostorovým regulativům je dům o obdélníkovém půdorysu umístěn v severozápadním rohu parcely, podél západní hranice, rovnoběžně s ulicí. Objemové řešení vychází z principu domu s podlažím a podkrovím s půdní nadezdívkou. Tudíž, se jedná o jednopodlažní hmotu se sedlovou střechou, kde vstupní podlaží je řešeno uvnitř prostorného podkroví, díky 45° sklonu střechy. Spodní podlaží je na úrovní přilehlého terénu. Vazba na terasu a zahradu je zajištěna skrze rohové velkoformátové prosklení, které mimo jiné maximalizuje proslunění společenské části-obytného prostoru v odpoledních hodinách. Kompaktní tvar a přiměřená délka půdorysu zajištují dostatečný odstup od jižní hranice a díky tomu nedochází k zastínění jižního štítu sousedním domem, osazeným výše na svahu, s tvaroslovím odpovídajícím katalogovým domkům. Díky tomu má především obytný prostor s kuchyní a pokoje dětí okenní otvory na orientované na jih, částečně také na západ a východ. Ložnice a pracovna mají okenní otvory orientované na východ. Velká plocha střešních rovin je členěna vikýři, na východní fasádě spojitým a na západní fasádě dvěma oddělenýma s tím, že jeden z nich slouží jako vstupní prostor do domu a jeho „vytažení“ směrem do ulice zajištuje i kryté závětří.
V podkroví je se zádveřím propojená chodba, z níž je přímo přístupná pracovna, samostatná toaleta, technická místnost a schodiště. Dále pak chodba pokračuje ke dvěma dětským pokojům, koupelně a prádelně. Ve spodním podlaží z chodby je přístupná ložnice s vlastní šatnou, koupelna, samostatná toaleta a obytný prostor s kuchyní, krbem a samostatnou spíží.
Dům je navržen jako zděná, nepodsklepená stavba, částečně zapuštěná do svahu, se skládaným prefa-monolitickým stropem, sedlovou střechou tvořenou dřevěnou soustavou krovu s vrcholovou vaznicí, doplněnou o vikýře. Dům je vytápěn podlahovým teplovodním systémem s tepelným čerpadlem voda-vzduch. Jako sekundární zdroj tepla slouží krbová vložka.