Restaurace s večerkou

Restaurace s večerkou

Ateliérová tvorba II. | LS 2012/2013 | Vedoucí práce: Ing. arch. Martin Náhlovský

Ostrava - Proskovice, Moravskoslezký kraj, ČR

Stavební pozemek je situován v jižní části obce, na pomezí nově vystavěných a původních rodinných domů. Umístění objektu na parcele umožňuje orientaci prosklených prostorů restaurace na západ. Jednopodlažní objekt je z části zastřešen šikmou a z části plochou střechou. Krytá terasa umožňuje venkovní posezení.