Rekonstrukce RD Lednica

Rekonstrukce RD Lednica
  • lokalita: Lednica, Trenčínský kraj, SR
  • studie: 2018

Dům se nachází v severní části obce Lednica, v údolí stejnojmenné říčky, na úpatí Bílých Karpat, s otevřeným výhledem na zříceninu Lednického hradu, jenž je dominantou nejenom obce, ale i širokého okolí. Severní část obce je charakteristická rozvolněnou strukturou zástavby samostatně stojících rodinných domů a hospodářských stavení, převážně lemujících hlavní komunikaci.

Stávající dům z 80. let minulého století, je tří podlažní, s asymetrickou sedlovou střechou. Součástí je i hospodářská část, přistavená v pozdějších letech a určená jako sklad dřeva, zahradního nářadí a vybavení. Hlavní hmota domu je na uliční (severovýchodní) straně ustoupena krytým závětřím a dvojící zapuštěných lodžií ve 2. a 3. NP, přičemž úroveň vstupního podlaží je cca 1,5 m pod úrovní ulice. Další ustoupení – zapuštěné lodžie jsou situovány na JV straně v návaznosti na obývací pokoj v 2.NP a ložnici v 3.NP. Dispozičně je dům rozdělen na technickou část, zázemí, včetně sekundární kuchyně a garáže v 1.NP, společenskou část a pokojem ve 2.NP a klidovou část se třemi pokoji, prádelnou a nevyhovující koupelnou (z důvodu malé podchodné výšky pod delší šikminou střechy) ve 3.NP.

V současné době však dům přestal nynějším majitelům vyhovovat, jak po dispoziční, technické, tak i po vzhledové stránce a rozhodli se pro celkovou rekonstrukci. Hlavní záměr byl vytvořit plnohodnotné 3.NP se stejnou světlou výškou v celém patře a tudíž i nahrazení asymetrické sedlové střechy, s nevyužívaným a stísněným půdním prostorem, za střechu plochou. Dalším důvodem bylo celkové zateplení domu, pro snížení nároků na vytápění.

Přáním majitelů bylo dosažení odlehčeného, soudobého architektonického výrazu, bez výrazného narušení charakteru okolí. Hmota domu byla zjednodušena do dvou, vzájemně na sebe navazujících kvádrů. Hlavní hmotě bylo ponecháno ustoupení ve formě zapuštěných lodžií na uliční (severovýchodní) straně domu. V místech jihovýchodních zapuštěných lodžií byla hmota domu doplněna, z důvodu jejich nevyužívaní a následně výhodného členění dispozice v 2. a 3.NP. Kryté venkovní prostory hmoty bývalé hospodářské části jsou doplněny a tak přímo navazují na hlavní hmotu. V dostatečné vzdálenosti od prostoru před vstupem do domu, podél současného sjezdu do garáže, jsou navržena dvě parkovací stání pro osobní automobily na vyvýšené terase, výškově situované v úrovni přilehlé komunikace.

Pro výraz domu jsou charakteristické stroze členěné či vůbec nečleněné okenní otvory, z nichž jsou některé zdůrazněny jednoduchou šambránou. Barevné a materiálové členění domu je pojato v čistém duchu s neutrálními odstíny omítek, kterým kontrastují tmavé rámy výplní otvorů. Hlavní plocha fasády v bílé barvě, doplněná o světle šedé šambrány vybraných oken. Vzhled fasády pak podtrhuje sokl ve světle šedé barvě. Podezdění parkovacích stání tvoří betonové pohledové tvárnice, ve světle šedém odstínu. Stínění prosklených ploch na jižní a západní straně bude zajištěno pomocí předokenních žaluzií v 2., 3. NP a v přízemí pomocí pevné markýzy, která rovněž bude krýt zahradní vstup do domu. Stínění střešní terasy zajištují nastavitelné slunolamy, osazené do sloupkové konstrukce z ocelových profilů. 

Majitelé si dále přáli ujasnění funkčního zónování vnitřní koncepce celého domu a zapracování myšlenky odlehčení i do interiéru, zejména vytvoření otevřené dispozice společenských prostor 2. NP a jejich propojení s exteriérem. 1.NP bude sloužit jako zázemí domu - se vstupním prostorem, garáží, kotelnou, prádelnou a komunikačním prostorem, zajišťujícím přístup na zahradu a do relaxační zóny. 2.NP bude sloužit jako společenská část s otevřenou dispozicí – kuchyně, jídelní kout, obývací pokoj, pracovna (potažmo herna dětí) tvořící jeden, volně propojený, obytný prostor, doplněný WC a spíž. Filozofii otevřené dispozice podporují velkorysé okenní plochy, které zajišťují interakci exteriéru s interiérem a současně slouží jako přístup na jihozápadní terasu, umístěnou na střeše bývalé hospodářské části. 3.NP, které bude sloužit jako klidová zóna, tvoří čtyři ložnice, z nichž jedna má vlastní šatnu a koupelnu s WC; další ložnice mají společnou koupelnu a WC. Původní hospodářská část se změní na relaxační zónu, přičemž část půdorysu bude nadále sloužit jako sklad zahradního nářadí a vybavení.