Centrum zdravého pohybu Ostravské univerzity

Centrum zdravého pohybu Ostravské univerzity

Ateliér urbanismu II. | ZS 2016/2017 | Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc

Ostrava, Moravskoslezký kraj, ČR

Urbanistický návrh zařízení v lokalitě mezi Černou loukou a Novou Karolinou, které umožní zefektivnit výuku studentů tělesné výchovy Ostravské univerzity a současně poskytne zázemí pro sportovní kluby a pro volnočasové sportovní aktivity nejen studentů univerzity, ale i sportovců a občanů města Ostravy (od nejmladších až po seniory). Ideovým záměrem je obohacení centra Ostravy o zajímavé sportovní aktivity, podpora aktivního trávení volného času a realizace aktivit podporujících zdravé stárnutí.