Bytový dům Bystřice pod Hostýnem

Bytový dům Bystřice pod Hostýnem
  • lokalita: Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj, ČR
  • studie: 2018
  • projekt: 2018 - 2019

Místo pro stavbu bytového domu se nachází v  uliční linii tvořené řadovými domy s proměnlivou podlažností, od přízemních až po třípodlažní objekty. Protější linii zástavby v ulici tvoří převážně solitérní domy, které pak při vyústění ulice u budovy základní školy navazují na sídlištní čtvrť. Navržený dům o třech nadzemních podlažích sleduje stávající uliční frontu a je rozložen na celou šířku parcely. Navazuje tak na stávající řadu domů, kde před jednotlivými fasádami, orientovanými na jihovýchod, je řešen v kontinuální šířce pás zeleně a kde jsou situovány hlavní přístupy do objektů. Na severozápadní straně je řešeno parkování pro nájemníky, sekundární vstup do domu, kryté a uzavíratelné prostory pro dočasné ukládání odpadu.

Výsledný tvar domu vychází z kompozice tří vzájemně provázaných kvádrů. Ustoupená část, dělící hmotu na dvě poloviny, je v levé části domu ustoupena do hloubky a reaguje tak na výškové uspořádání sousedního rodinného domu, tvaroslovím odpovídající katalogovým domům z přelomu 20. a 21. století, situovaném na rohové parcele a ukončující celou uliční frontu. Ustoupení třetího podlaží v levé části umožňuje řešení dvou teras pro největší byt v celém domě. Pravá část domu je ponechána bez ustoupení, z důvodu kontinuální návaznosti na vícepodlažní výstavbu v ulici (třípodlažní objekt penzionu a restaurace); do budoucna nelze vyloučit záměr nahrazení sousedního přízemního rodinného domu se stodolou, v současnosti nevyužívaného a chátrajícího, vícepodlažním objektem. Dům je zastřešen plochou střechou, která zbytečně nezvyšuje horní úroveň hmoty objektu a zároveň umožní vhodné umístění fotovoltaických panelů.

Byty ve 2. a 3. NP bytového domu, orientované do „dvora“ směrem na severozápad, mají přístup na zavěšené balkóny. Jihovýchodní, uliční fasáda je ponechaná bez předsazených konstrukcí. V detailu je určující kombinace hladké bílé omítky s dřevěným obkladem, zdůrazňující ustoupení. Materiálovou jednoduchost pak doplňuje i soklová část, která je barevně oddělena šedým probarvením omítky.

Dispoziční koncepce vychází z požadavku klienta na maximální počet bytových jednotek, převážně ve velikostech 2+kk a 1+kk. Na přání klienta je jeden z 8 bytů navržen o velikosti 4+1. Přízemí tvoří dvě bytové jednotky o velikosti 2+kk a 1+kk, dále pak sklepní kóje, vstupní a komunikační prostory a technické zázemí objektu. Ve druhém nadzemním podlaží jsou řešeny čtyři bytové jednotky (dvě o velikosti 2+kk a dvě o velikosti 1+kk). Třetí nadzemní podlaží obsahuje dvě bytové jednotky o velikosti 4+1 a 2+kk.