Vizualizace interiéru kavárny

31.10.2013 23:40

Pomoc při zpracování vizualizace studenstské práce studenta 4. ročníku Střední školy nábytkářské a obchodní. 

Návrh interiéru kavárny: Radek Mráček | Autor stavebně technického návrhu objektu kavárny: Tomáš Mráček