Vizualizace interiéru kavárny

21.03.2014 22:43

Pomoc při zpracování vizualizace studentské práce studenta 4. ročníku Střední školy nábytkářské a obchodní, obor: Nábytkářská a dřevařská výroba.

Autor návrhu zařízení kavárny: Radek Mráček.

Autor půdorysu objektu a pomoc při závěrečném zpracování vizualizace: Tomáš Mráček.