Rodinný dům na svahu

30.01.2013 15:29

Ateliérová tvorba I. | ZS 2012/2013 | Vedoucí práce: Ing. arch. Renata Májková

Místo: Ostrava - Proskovice, Moravskoslezký kraj, ČR

Svažitý stavební pozemek se nachází na okraji obce Proskovice, v lokalitě s plánovanou zástavbou rodinnými domy a vilami. Předmětem návrhu je rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu. Součástí návrhu je rovněž samostatně stojící garáž pro 2 osobní automobily.

 
RD je navržen na obdelníkové parcele, která přímo vybízí k orientaci obytných místností na jižní a západní stranu. Hlavní vstup do domu a samostatně stojící garáž je umístěna ze severní strany. umístění domu na svahu umožňuje vybudování podzemního podlaží, v němž se nachází vinný sklep. 1.PP má hospodářsko/společenskou funkci, 1.NP společenskou funkci a 2.NP funkci klidovou. Na východní stranu je umístěno dvouramenné schodiště. Objekt jezastřešen šikmou střechou, garáž je zastřešena střechou plochou. Podzemní podlaží je z jižní částí ustoupeno do hloubky téměř jedné poloviny šířky objektu a vytváří venkovní krytý prostor otevřený do zahrady. V 1.NP je lodžie otevřená na jih a západ s výhledem na zahradu a okolí, v 2.NP je lodžie manší s orientací na západ. Zahrada bude využívána pro oddech a volný čas.