Muzeum LANDEK

01.07.2015 23:29

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE | LS 2014/2015 | Vedoucí bakalářské práce: Ing.arch. Aleš Student

Ateliérová tvorba IV. | LS 2013/2014 | Vedoucí práce: Doc. Ing.arch. Josef Kiszka; Ing.arch. Aleš Student; Ing.arch. Renata Májková

Místo: Ostrava - Petřkovice, Moravskoslezný kraj, ČR

Muzeum je řešeno jako soubor budov, stupňovitě zapuštěných do svažitého terénu, vzájemně na sebe navazujících konstrukčně i komunikačně. Hlavní fasády dílčích objektů jsou výhledovými terasami natočeny na jihovýchod tak, aby byl zajištěn co největší výhled na revitalizovaný vědecko-technologický areál, Nové město na Landeku a nově vytvořené jezero. Fasády jsou převážně z prefabrikovaných betonových pohledových panelů šedé barvy, jihovýchodní prosklené fasády jsou tvořeny hliníkovým okenním fasádním systémem tmavě šedé barvy a předsazenou betonovou perforovanou fasádou stejné barvy jako fasádní panely. Fasády komunikačních prostorů jsou řešeny jako celoskleněné, s tmavě šedými hliníkovými rámy. Všech šest nově navrhovaných objektů respektuje architekturu stávajících historických budov. Navržené řešení negativně neovlivňuje krajinný ráz.

 
Navrhovaný objekt muzea tvoří 6 dílčích částí, které jsou terasově zasazeny do svažitého terénu.
Hlavní fasády objektu s výhledovými terasami jsou natočeny na jihovýchod tak, aby byl zajištěn co největší výhled na revitalizovaný vědecko-technologický areál, Nové město na Landeku a nově vytvořené jezero. Fasády jsou převážně z prefabrikovaných betonových pohledových panelů šedé barvy, jihovýchodní prosklené fasády jsou tvořeny hliníkovým okenním fasádním systémem tmavě šedé barvy a předsazenou betonovou perforovanou fasádou stejné barvy jako fasádní panely. Fasády komunikačních prostorů jsou řešeny jako celoskleněné, s tmavě šedými hliníkovými rámy.