Rekreační a kulturní centrum Veselska

01.07.2017 10:44

DIPLOMOVÁ PRÁCE | LS 2016/2017 |

Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. arch. Petr Hrůša

Ateliér architektury III. |ZS 2016/2017|

Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Petr Hrůša; doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.; Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D.

Místo: Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj, ČR

Vize rekreačního a kulturního centra regionu "Veselsko". Řešeným územím je lokalita stávajícího zámku a přilehlého parku ve Veselí nad Moravou. Součástí návrhu je konverze zámeckého objektu na zařízení s kulturně společenským přesahem, jež vnese do území nový život ve smyslu nového centra Slovácka. Návrh zohledňuje specifický charakter lokality, který je tvořený zejména Baťovým kanálem s přístavem, klasicistním zámkem s parkem a dalšími strukturami zde situovanými.