Centrum zdravého pohybu Ostravské univerzity

11.02.2017 16:20

Ateliér urbanismu II. | ZS 2016/2017 | Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc

Místo: Ostrava, Moravskoslezký kraj, ČR

Cílem práce je urbanistický návrh ideového záměru centra zdravého pohybu, sportu a rekreace, které by umožnilo zefektivnit výukovou činnost studentů tělesné výchovy Ostravské univerzity a zároveň by poskytlo zázemí pro volnočasové sportovní aktivity studentů, sportovců a občanů města. Navíc by toto centrum poskytovalo zázemí pro sportovní kluby, rekreační sportovce a občany města Ostravy v oblasti zdravého pohybu a vědecké zázemí v centru Ostravy. Ideový záměr by mohl pomoci přitáhnout do centra Ostravy mladé lidi, ale také občany města k aktivnímu trávení volného času s přidanou hodnotou. Navíc by studenti Katedry studií lidského pohybu přinesli do Centra Ostravy celou řadu zajímavých aktivit - od vodácké turistiky na Ostravici pro veřejnost až po běžecké kroužky s instruktorem, či aktivity pro naše nejmenší spoluobčany. Celý záměr by mohl napomoci realizovat aktivity podporující zdravé stárnutí v průmyslovém regionu. Řešené území se nachází v centru Ostravy, mezi Černou loukou a Novou Karolinou.

Urbanistický návrh zařízení v lokalitě mezi Černou loukou a Novou Karolinou, které umožní zefektivnit výuku studentů tělesné výchovy Ostravské univerzity a současně poskytne zázemí pro sportovní kluby a pro volnočasové sportovní aktivity nejen studentů univerzity, ale i sportovců a občanů města Ostravy (od nejmladších až po seniory). Ideovým záměrem je obohacení centra Ostravy o zajímavé sportovní aktivity, podpora aktivního trávení volného času a realizace aktivit podporujících zdravé stárnutí.